Podlahy - Škôlka, Komoča

Vanička z HDP fólie 

Podlahový polystyrén EPS 150 
Podlahové kúrenie 
Cementový poter