Úvod

Sme stavebná firma vyznačujúca značkou kvality Tiger s.r.o. Veríme, že naše bohaté skúsenosti v oblasti stavebníctva budú pre Vás veľkým prínosom, bezpečným spoľahnutím sa, že Vašu novostavbu alebo rekonštrukciu zastrešuje jedna z poctivých firiem na trhu. Poskytujeme rozsiahle služby v oblasti stavebných prác. Zastrešíme celý váš projekt. Spolupracujeme len s overenými firmami. Pri subdodávateľoch Vám vždy zodpovedne a odborne dohliadneme na dodržiavanie všetkých určených technologických postupoch, ich kvalitu a rovnako dohliadneme na použitie predpísaných a výhradne kvalitných materiálov. V konečnom dôsledku nám ide o celkovú úspešnú stavbu, Vašu spokojnosť a o našu stavebnú značku kvality Tiger s.r.o.